Evanjelium o uzdravení posadnutého chlapca | Pravoslávna cirkevná obec Topoľčany
PRAVOSLÁVNA CIRKEVNÁ OBEC TOPOĽČANY
ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΝΟΡΙΑ ΤΟΠΟΛΤΣΑΝΥ
ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ТОПОЛЬЧАНЫ
ORTHODOX PARISH TOPOĽČANY
Duchovné témy
Svätý Arsénij Kappadocký
Tropár, hlas 3
Dobre ukončený život v Bohu,
ukázal si sa ako čestná nádoba
Svätého Ducha, bohonosný Arsénios,
prijal si blahodať zázrakov
a všetkým dávaš rýchlu pomoc,
otče ctihodný, pros Boha,
aby nám daroval veľkú milosť.

Kondak, hlas 4
Novozasadený kvet Kappadokie
a drahocenná nádoba cností,
oslavujem ťa. Tento ako anjel
žijúci v tele stal sa
spolubývajúcim všetkých svätých,
vždy za nás prosí Christa,
aby nám daroval odpustenie hriechov.
Svätý Paisij Svätohorský
Tropár, hlas 3
Ako nádoba svätého Ducha
a voňavý kvet Raja si sa ukázal,
Paisij, a v askéze zreteľne rovnako
zápasiaci ako ctihodní otcovia Atosu.
Otče ctihodný, pros Christa Boha,
aby svetu daroval Božiu milosť.

Kondak, hl. 8
Vo svätej záhrade Panny,
s komboskini, krížom a svetlom
svojej lampady, bojoval si proti
tme hriechu a svietil ako najjasnejšia
hviezda, vrúcne ťa volajú
a uctievajú tí, ktorí sa k tebe modlia.
Raduj sa, otec Paisij.
Linky
Uzdravenie posadnutého chlapca
Evanjelium podľa Matúša – 17, 14 – 23 (zač. 72)
Keď prišli k zástupu, pristúpil k nemu istý človek, padol pred ním na kolená a hovoril: „Pane, zmiluj sa nad mojím synom, lebo je námesačný a veľmi trpí; lebo často padá do ohňa a často do vody. Priviedol som ho k tvojim učeníkom, ale nemohli ho uzdraviť.“ Isus odpovedal: „Ó, neveriace a skazené pokolenie! Dokedy budem s vami? Dokedy vás budem znášať? Priveďte mi ho sem!“ Isus mu pohrozil a démon z neho vyšiel. Od tej chvíle bol chlapec zdravý. Potom prišli učeníci k Isusovi a osamote sa ho spýtali: „Prečo sme ho nemohli vyhnať my?“ On im povedal: „Pre vašu malú vieru. Ozaj, hovorím vám: Ak budete mať vieru ako horčičné zrnko a poviete tomuto vrchu: Prejdi odtiaľto tam!, tak prejde. A nič vám nebude nemožné.“ Tento druh sa nedá vyhnať ináč, iba modlitbou a pôstom. Keď boli spolu v Galilei, Isus im povedal: „Syn človeka bude vydaný do rúk ľudí, zabijú ho, ale tretieho dňa vstane z mŕtvych.“ A veľmi sa zarmútili.
Prečítajte si tiež:
Najnovšie články
Najnovšie videá
Pravoslávne kresťanstvo


PCO Topoľčany na Facebooku
  © Webdesign Juraj Zozuľak 2013 – 2020. Content by Pravoslávna cirkevná obec Topoľčany. Všetky práva vyhradené. All rights reserved.

Kontakt