Aktuality z pravoslávneho sveta | Pravoslávna cirkevná obec Topoľčany
PRAVOSLÁVNA CIRKEVNÁ OBEC TOPOĽČANY
ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΝΟΡΙΑ ΤΟΠΟΛΤΣΑΝΥ
ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ТОПОЛЬЧАНЫ
ORTHODOX PARISH TOPOĽČANY
Duchovné témy
Svätý Arsénij Kappadocký
Tropár, hlas 3
Dobre ukončený život v Bohu,
ukázal si sa ako čestná nádoba
Svätého Ducha, bohonosný Arsénios,
prijal si blahodať zázrakov
a všetkým dávaš rýchlu pomoc,
otče ctihodný, pros Boha,
aby nám daroval veľkú milosť.

Kondak, hlas 4
Novozasadený kvet Kappadokie
a drahocenná nádoba cností,
oslavujem ťa. Tento ako anjel
žijúci v tele stal sa
spolubývajúcim všetkých svätých,
vždy za nás prosí Christa,
aby nám daroval odpustenie hriechov.
Svätý Paisij Svätohorský
Tropár, hlas 3
Ako nádoba svätého Ducha
a voňavý kvet Raja si sa ukázal,
Paisij, a v askéze zreteľne rovnako
zápasiaci ako ctihodní otcovia Atosu.
Otče ctihodný, pros Christa Boha,
aby svetu daroval Božiu milosť.

Kondak, hl. 8
Vo svätej záhrade Panny,
s komboskini, krížom a svetlom
svojej lampady, bojoval si proti
tme hriechu a svietil ako najjasnejšia
hviezda, vrúcne ťa volajú
a uctievajú tí, ktorí sa k tebe modlia.
Raduj sa, otec Paisij.
Linky
Sviatok svätého Nikolaja Divotvorcu

Dňa 19. 12. si Pravoslávna cirkev podľa juliánskeho kalendára pripomína sviatok svätého Nikolaja Divotvorcu. Tento veľký svätý sa narodil v roku 250 v Malej Ázii. Jeho rodičia boli zbožní a pomerne bohatí, no obaja mu zomreli, keď bol ešte malé dieťa. Jeho vážnosť ho odmala urobila veľmi známym. Biskupom v Lykii bol v tom čase jeho strýko a aj on sa volal Nikolaj. Keď Nikolaj vyrástol, jeho strýko ho povolal k službe Pánovi a keď videl jeho ochotu slúžiť Cirkvi, vysvätil ho na kňaza. Jeho pomocná ruka, dobrosrdečnosť a miernosť zachraňovali mnohých kresťanov. Tento svätý sa stal známym vďaka záchrane troch mladých dievčat pred hriechom. Neskôr ho Boh vybral, aby sa stal biskupom v meste Myra v Lykijskej oblasti. Zomrel v roku 330 v meste Myra. Je patrónom námorníkov.
Noví svätí Pravoslávnej cirkvi

Dňa 27. novembra 2013 konštantínopolský patriarchát zaradil medzi svätých starca Porfýria a jeromnícha Meletia z Rodosu.

Najnovšie články
Najnovšie videá
Pravoslávne kresťanstvo


PCO Topoľčany na Facebooku
  © Webdesign Juraj Zozuľak 2013 – 2020. Content by Pravoslávna cirkevná obec Topoľčany. Všetky práva vyhradené. All rights reserved.

Kontakt