Aktuality z pravoslávneho sveta | Pravoslávna cirkevná obec Topoľčany
PRAVOSLÁVNA CIRKEVNÁ OBEC TOPOĽČANY
ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΝΟΡΙΑ ΤΟΠΟΛΤΣΑΝΥ
ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ТОПОЛЬЧАНЫ
ORTHODOX PARISH TOPOĽČANY
Duchovné témy
Svätý Arsénij Kappadocký
Tropár, hlas 3
Dobre ukončený život v Bohu,
ukázal si sa ako čestná nádoba
Svätého Ducha, bohonosný Arsénios,
prijal si blahodať zázrakov
a všetkým dávaš rýchlu pomoc,
otče ctihodný, pros Boha,
aby nám daroval veľkú milosť.

Kondak, hlas 4
Novozasadený kvet Kappadokie
a drahocenná nádoba cností,
oslavujem ťa. Tento ako anjel
žijúci v tele stal sa
spolubývajúcim všetkých svätých,
vždy za nás prosí Christa,
aby nám daroval odpustenie hriechov.
Svätý Paisij Svätohorský
Tropár, hlas 3
Ako nádoba svätého Ducha
a voňavý kvet Raja si sa ukázal,
Paisij, a v askéze zreteľne rovnako
zápasiaci ako ctihodní otcovia Atosu.
Otče ctihodný, pros Christa Boha,
aby svetu daroval Božiu milosť.

Kondak, hl. 8
Vo svätej záhrade Panny,
s komboskini, krížom a svetlom
svojej lampady, bojoval si proti
tme hriechu a svietil ako najjasnejšia
hviezda, vrúcne ťa volajú
a uctievajú tí, ktorí sa k tebe modlia.
Raduj sa, otec Paisij.
Linky
Svätá tajina manželstva, Catalin a Marcela 2017

Dňa 20. 5. 2017 v kaplnke svätých Arsénija Kappadockého a Paisija Svätohorského v Topoľčanoch prijali svätú tajinu manželstva Catalin a Marcela. Slúžil o. Ján Zozuľak a spieval Pravoslávny cirkevný zbor sv. Michala zo Zvolena.
Novomanželom Catalinovi a Marcele srdečne blahoželáme. Mnohaja i blahaja lita! Mulți ani trăiască!
Chrámový sviatok v Topoľčanoch

Dňa 12. novembra 2016 sa v pravoslávnej cirkevnej obci Topoľčany konal chrámový sviatok svätého Arsénia Kappadockého. Svätá liturgia sa konala o 10:00 hodine ráno pri ostatkoch svätého Arsénia v kaplnke svätého Arsénia Kappadockého a svätého Paisija Svätohorského. Zavŕšením svätej liturgie bola svätá Eucharistia, ku ktorej pristúpili mnohí pravoslávni veriaci. Prítomní sa po svätej liturgii poklonili ostatkom svätého Arsénia, ktorý svojimi modlitbami uzdravoval ľudí z rôznych telesných i duševných chorôb. Bola to veľká duchovná radosť nielen pre veriacich z cirkevnej obce Topoľčany, ale aj pre všetkých, ktorí sa zúčastnili na tomto krásnom chrámovom sviatku. Duchovnú atmosféru umocnil nádherný spev cirkevného zboru zo Zvolena.
Krst Sofie

Dňa 24. 4. 2016 sa na pravoslávnej cirkevnej obci Topoľčany uskutočnila svätá tajina krstu. Bola pokrstená malá Sofia, ktorej želáme telesné i duchovné zdravie a jej rodičom radosť a Božie požehnanie.

Knižná novinka – Starec Paisij Svätohorský

Na slovenskom knižnom trhu sa objavila dlho očakávaná kniha Starec Paisij Svätohorský, ktorá na rozdiel od prvej knihy Život starca Paisija Svätohorského poskytuje stručný opis života tohto známeho gréckeho mnícha a prináša jeho múdre poučenia o boji so zlými myšlienkami, o morálnom očistení duše človeka, podopreté učením svätých Otcov. Kniha, ktorá krátko po vydaní v gréckom jazyku bola preložená do šestnástich jazykov, ponúka pohľad starca Paisija na Božiu spravodlivosť, Božiu prozreteľnosť, modlitbu, pokoru a trpezlivosť. Sú v nej tiež užitočné rady o rodinnom živote, usmernenia v spoločenskom konaní a odpovede na otázky osobného života. Všetky objasňované témy starec obohacuje príkladmi z bežného života, ktoré knihe dodávajú neopakovateľný ráz. Kniha dáva čitateľovi možnosť zastaviť sa pri každej myšlienke, precítiť hĺbku múdrych starcových slov a nájsť odpovede na otázky spojené so svojím vlastným životom.
Najnovšie články
Najnovšie videá
Pravoslávne kresťanstvo


PCO Topoľčany na Facebooku
  © Webdesign Juraj Zozuľak 2013 – 2020. Content by Pravoslávna cirkevná obec Topoľčany. Všetky práva vyhradené. All rights reserved.

Kontakt