Duchovné čítanie, pravoslávne knihy, program bohoslužieb | Pravoslávna cirkevná obec Topoľčany
PRAVOSLÁVNA CIRKEVNÁ OBEC TOPOĽČANY
ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΝΟΡΙΑ ΤΟΠΟΛΤΣΑΝΥ
ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ТОПОЛЬЧАНЫ
ORTHODOX PARISH TOPOĽČANY
Duchovné témy
Svätý Arsénij Kappadocký
Tropár, hlas 3
Dobre ukončený život v Bohu,
ukázal si sa ako čestná nádoba
Svätého Ducha, bohonosný Arsénios,
prijal si blahodať zázrakov
a všetkým dávaš rýchlu pomoc,
otče ctihodný, pros Boha,
aby nám daroval veľkú milosť.

Kondak, hlas 4
Novozasadený kvet Kappadokie
a drahocenná nádoba cností,
oslavujem ťa. Tento ako anjel
žijúci v tele stal sa
spolubývajúcim všetkých svätých,
vždy za nás prosí Christa,
aby nám daroval odpustenie hriechov.
Svätý Paisij Svätohorský
Tropár, hlas 3
Ako nádoba svätého Ducha
a voňavý kvet Raja si sa ukázal,
Paisij, a v askéze zreteľne rovnako
zápasiaci ako ctihodní otcovia Atosu.
Otče ctihodný, pros Christa Boha,
aby svetu daroval Božiu milosť.

Kondak, hl. 8
Vo svätej záhrade Panny,
s komboskini, krížom a svetlom
svojej lampady, bojoval si proti
tme hriechu a svietil ako najjasnejšia
hviezda, vrúcne ťa volajú
a uctievajú tí, ktorí sa k tebe modlia.
Raduj sa, otec Paisij.
Linky
Vitajte na stránke PCO Topoľčany, Bojnice a Prievidza!

Kaplnka sv. Arsénija Kappadockého a Paisija Svätohorského
Svätá liturgia sa koná v priestoroch bývalej základnej školy
na ul. Gagarinova 2490/13 v Topoľčanoch (vchod z dvora).


Do cirkevnej obce patria tieto mestá a obce:
Topoľčany, Prievidza, Bojnice, Diviacka Nová Ves, Handlová, Malá Čausa, Nováky, Pravenec, Bojná,
Horné Obdokovce, Krtovce, Prašice, Solčany, Tesáre, Veľké Ripňany, Vozokany, Závada.


PROGRAM BOHOSLUŽIEB
Nedeľa 03. 11. 2019 Svätá liturgia 10:00 hod.
Nedeľa 10. 11. 2019 Svätá liturgia 10:00 hod.
Chrámový sviatok sv. Arsénija Kappadockého
Nedeľa 17. 11. 2019 Svätá liturgia 10:00 hod.
Nedeľa 24. 11. 2019 Svätá liturgia 10:00 hod.
Nedeľa 01. 12. 2019 Svätá liturgia 10:00 hod.
Nedeľa 08. 12. 2019 Svätá liturgia 10:00 hod.
Nedeľa 15. 12. 2019 Svätá liturgia 10:00 hod.
POZVÁNKA NA CHRÁMOVÝ SVIATOK

Pravoslávna cirkevná obec Topoľčany vás pozýva na chrámový sviatok svätého Arsénija Kappadockého, ktorý sa uskutoční v nedeľu 10. novembra 2019. Svätá liturgia sa bude konať pri ostatkoch svätého Arsénija o 10:00 hodine v kaplnke svätých Arsénija Kappadockého a Paisija Svätohorského. Zavŕšením svätej liturgie bude svätá Eucharistia.

Pri ostatkoch svätého Arsénija Kappadockého sa uzdravili mnohí ľudia, ktorí mali silnú vieru. Prostredníctvom Božej blahodate sa pri jeho svätých ostatkoch aj v súčasnosti uzdravujú mnohí ľudia, ktorí trpia telesnými alebo duševnými chorobami.

Pozvánka na sviatok v súbore .pdf
Najnovšie články
Najnovšie videá
Pravoslávne kresťanstvo


PCO Topoľčany na Facebooku
  © Webdesign Juraj Zozuľak 2013 – 2019. Content by Pravoslávna cirkevná obec Topoľčany. Všetky práva vyhradené. All rights reserved.

Kontakt