Duchovné čítanie, pravoslávne knihy, program bohoslužieb | Pravoslávna cirkevná obec Topoľčany
PRAVOSLÁVNA CIRKEVNÁ OBEC TOPOĽČANY
ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΝΟΡΙΑ ΤΟΠΟΛΤΣΑΝΥ
ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ТОПОЛЬЧАНЫ
ORTHODOX PARISH TOPOĽČANY
Duchovné témy
Svätý Arsénij Kappadocký
Tropár, hlas 3
Dobre ukončený život v Bohu,
ukázal si sa ako čestná nádoba
Svätého Ducha, bohonosný Arsénios,
prijal si blahodať zázrakov
a všetkým dávaš rýchlu pomoc,
otče ctihodný, pros Boha,
aby nám daroval veľkú milosť.

Kondak, hlas 4
Novozasadený kvet Kappadokie
a drahocenná nádoba cností,
oslavujem ťa. Tento ako anjel
žijúci v tele stal sa
spolubývajúcim všetkých svätých,
vždy za nás prosí Christa,
aby nám daroval odpustenie hriechov.
Svätý Paisij Svätohorský
Tropár, hlas 3
Ako nádoba svätého Ducha
a voňavý kvet Raja si sa ukázal,
Paisij, a v askéze zreteľne rovnako
zápasiaci ako ctihodní otcovia Atosu.
Otče ctihodný, pros Christa Boha,
aby svetu daroval Božiu milosť.

Kondak, hl. 8
Vo svätej záhrade Panny,
s komboskini, krížom a svetlom
svojej lampady, bojoval si proti
tme hriechu a svietil ako najjasnejšia
hviezda, vrúcne ťa volajú
a uctievajú tí, ktorí sa k tebe modlia.
Raduj sa, otec Paisij.
Linky
Vitajte na stránke PCO Topoľčany, Bojnice a Prievidza!

Kaplnka sv. Arsénija Kappadockého a Paisija Svätohorského
Svätá liturgia sa koná v priestoroch bývalej základnej školy
na ul. Gagarinova 2490/13 v Topoľčanoch (vchod z dvora).


Do cirkevnej obce patria tieto mestá a obce:
Topoľčany, Prievidza, Bojnice, Diviacka Nová Ves, Handlová, Malá Čausa, Nováky, Pravenec, Bojná,
Horné Obdokovce, Krtovce, Prašice, Solčany, Tesáre, Veľké Ripňany, Vozokany, Závada.


PROGRAM BOHOSLUŽIEB
Nedeľa 28. 06. 2020 Svätá liturgia 10:00 hod.
Nedeľa 05. 07. 2020 Svätá liturgia 10:00 hod.
Piatok 10. 07. 2020 Večerňa 18:00 hod.
Piatok 10. 07. 2020 Duchovná beseda 19:00 hod.
Sobota 11. 07. 2020 Svätá liturgia 10:00 hod.
Nedeľa 12. 07. 2020 Svätá liturgia 10:00 hod.
POZVÁNKA NA DUCHOVNÉ STRETNUTIE PRI PRÍLEŽITOSTI
CHRÁMOVÉHO SVIATKU SV. PAISIJA SVÄTOHORSKÉHO

PROGRAM STRETNUTIA
piatok, 10. júl
18:00 Večerňa
19:00 Duchovná beseda na tému Svätý Paisij Svätohorský a jeho duchovný odkaz súčasnému človeku

sobota, 11. júl
10:00 Svätá liturgia

Tešíme sa na Vašu účasť na spoločných modlitbách.
Pozvánka na duchovné stretnutie v súbore .pdf
UZDRAVENIE STOTNÍKOVHO SLUHU
Čítanie z Evanjelia podľa Matúša – 8, 5 – 13 (zač. 25)
Keď vošiel do Kafarnauma, prišiel k nemu stotník a prosil ho: „Pane, môj sluha leží doma ochrnutý a hrozne sa trápi.“ A Isus mu hovorí: „Ja prídem a uzdravím ho.“ Stotník mu odpovedal: „Pane, nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu. Ale povedz iba slovo a môj sluha sa uzdraví. Veď aj ja som podriadený človek a mám pod sebou vojakov. Keď poviem jednému: Choď!, tak ide, a inému: Poď!, tak príde, a svojmu sluhovi: Urob to!, tak to urobí.“ Keď to Isus počul, začudoval sa a tým, ktorí ho nasledovali, povedal: „Ozaj, hovorím vám, že takú vieru som nenašiel u nikoho v Izraeli. No hovorím vám, že mnohí prídu od východu i západu a v Nebeskom kráľovstve budú stolovať s Abrahámom, Izákom a Jákobom, ale synovia kráľovstva budú vyhodení von do tmy. Tam bude plač a škrípanie zubami.“ A stotníkovi Isus povedal: „Choď a nech sa ti stane, ako si uveril.“ A v tú hodinu sa jeho sluha uzdravil.
Najnovšie články
Najnovšie videá
Pravoslávne kresťanstvo


PCO Topoľčany na Facebooku
  © Webdesign Juraj Zozuľak 2013 – 2020. Content by Pravoslávna cirkevná obec Topoľčany. Všetky práva vyhradené. All rights reserved.

Kontakt