Duchovné čítanie, pravoslávne knihy, program bohoslužieb | Pravoslávna cirkevná obec Topoľčany
PRAVOSLÁVNA CIRKEVNÁ OBEC TOPOĽČANY
ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΝΟΡΙΑ ΤΟΠΟΛΤΣΑΝΥ
ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ТОПОЛЬЧАНЫ
ORTHODOX PARISH TOPOĽČANY
Duchovné témy
Svätý Arsénij Kappadocký
Tropár, hlas 3
Dobre ukončený život v Bohu,
ukázal si sa ako čestná nádoba
Svätého Ducha, bohonosný Arsénios,
prijal si blahodať zázrakov
a všetkým dávaš rýchlu pomoc,
otče ctihodný, pros Boha,
aby nám daroval veľkú milosť.

Kondak, hlas 4
Novozasadený kvet Kappadokie
a drahocenná nádoba cností,
oslavujem ťa. Tento ako anjel
žijúci v tele stal sa
spolubývajúcim všetkých svätých,
vždy za nás prosí Christa,
aby nám daroval odpustenie hriechov.
Svätý Paisij Svätohorský
Tropár, hlas 3
Ako nádoba svätého Ducha
a voňavý kvet Raja si sa ukázal,
Paisij, a v askéze zreteľne rovnako
zápasiaci ako ctihodní otcovia Atosu.
Otče ctihodný, pros Christa Boha,
aby svetu daroval Božiu milosť.

Kondak, hl. 8
Vo svätej záhrade Panny,
s komboskini, krížom a svetlom
svojej lampady, bojoval si proti
tme hriechu a svietil ako najjasnejšia
hviezda, vrúcne ťa volajú
a uctievajú tí, ktorí sa k tebe modlia.
Raduj sa, otec Paisij.
Linky
Vitajte na stránke PCO Topoľčany, Bojnice a Prievidza!

Kaplnka sv. Arsénija Kappadockého a Paisija Svätohorského
Svätá liturgia sa koná v priestoroch bývalej základnej školy
na ul. Gagarinova 2490/13 v Topoľčanoch (vchod z dvora).


Do cirkevnej obce patria tieto mestá a obce:
Topoľčany, Prievidza, Bojnice, Diviacka Nová Ves, Handlová, Malá Čausa, Nováky, Pravenec, Bojná,
Horné Obdokovce, Krtovce, Prašice, Solčany, Tesáre, Veľké Ripňany, Vozokany, Závada.


PROGRAM BOHOSLUŽIEB
Nedeľa 26. 01. 2020 Svätá liturgia 10:00 hod.
Nedeľa 09. 02. 2020 Svätá liturgia 10:00 hod.
Nedeľa 16. 02. 2020 Svätá liturgia 10:00 hod.
Nedeľa 23. 02. 2020 Svätá liturgia 10:00 hod.


SVIATOK NARODENIA ISUSA CHRISTA - ROŽDESTVO CHRISTOVO
Χριστὸς γεννᾶται, δοξάσατε. Χριστὸς ἐξ οὐρανῶν, ἀπαντήσατε,
Χριστὸς ἐπὶ γῆς, ὑψώθητε. Ἄ̦σατε τῷ Κυρίῳ πᾶσα ἡ γῆ,
καὶ ἐν εὐφροσύνῃ, ἀνυμνήσατε λαοὶ, ὅτι δεδόξαται.

Христос раждается, славите. Христос с Небес, срящите.
Христос на земли, возноситеся. Пойте Господеви, вся земля,
и веселием воспойте, людие, яко прославися.

Christos sa rodí, oslavujte. Christos zostupuje z nebies, privítajte Ho.
Christos je na zemi, zodvihnite sa. Celá zem oslavuj Pána
a s radosťou spievajte národy, lebo sa preslávil.

Prajeme vám pokojné a požehnané sviatky Christovho narodenia.
Nech Boh naplní vaše duše svojou blahodaťou.
Najnovšie články
Najnovšie videá
Pravoslávne kresťanstvo


PCO Topoľčany na Facebooku
  © Webdesign Juraj Zozuľak 2013 – 2020. Content by Pravoslávna cirkevná obec Topoľčany. Všetky práva vyhradené. All rights reserved.

Kontakt